پروژه : فرمانیه

نام کارفرما :

 آقای خوانساری

پروفیل مصرفی : ویستابست سری 60

دوجداره

یراق آلات مصرفی :  ترکیه

شیشه مصرفی : 6-4 دوجداره

قرایند نولید و اجرا : 1396

فرایند تولید و اجرا : تیم فنی و مهندسی ماکو یو پی وی سی

مدیریت اجرایی: مهندس علی بیات ماکو