1. اندازه گیری
فرایند تولید و نصب درب و پنجره های UPVC بوسیله ی ابزارهای دقیق و دستگاهها و ماشین آلات مدرن انجام می شود…

ادامه مطالعه “فرایند تولید و نصب درب و پنجره های UPVC”

ادامه مطالعه

استفاده از گالوانیزه برای استحکام بخشی و همچنین تحمل بارهای دینامیکی و استاتیکی  میباشد….

ادامه مطالعه “چرا باید در پروفیل UPVC از گالوانیزه استفاده کنیم؟”

ادامه مطالعه