نمای کرتین وال فریم لس (Frameless)

نمای کرتین وال فریم لس ( Frameless )

در نمای کرتین وال فریم لس (Frameless) بر خلاف سیستم فیس کپ دیگر از درپوش در سطح خارجی نما خبری نیست. در این سیستم از چسب های مخصوص استراکچرال برای تثبیت شیشه در فضای بین لامل های استفاده می شود.

بدین ترتیب که پس از مدول بندی نما با لامل ها, شیشه ها مجددا در کلاف آلومینیومی قرار میگیرند و سپس در فضای بین لامل ها فیکس می شوند.

حاصل این کار، سطح خارجی نسبتا یکنواختی از شیشه می باشد.فضای خالی بین هر مدول به بیش از۲ سانتی متر تجاوز نمی کند و عموما با استفاده از چسب و یا لاستیک های EPDM پر می شود.

در این سیستم نیز مانند سایر سیستم های نمای کرتین وال امکان تعبیه بازشو مخفی وجود دارد. عموم دیگر سیستم های نمای کرتین وال را می توان زیرشاخه ای از این دو سیستم دانست.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس