نمای کرتین وال سیستم سمی فریم لس – Semi frameless

نمای کرتین وال سیستم سمی فریم لس - Semi frameless

در این سیستم می توان بسته به طرح معماری در یکی از جهات افقی یا عمودی از درپوش و در جهت دیگر لاستیک یا چسب به منظور تثبیت شیشه استفاده کرد.

در واقع این سیستم نمای کرتین وال ترکیبی منحصر به فرد از نمای کرتین وال فریم لس و نمای کرتین وال فیس کپ می باشد که جلوه بسیار متفاوتی به نمای خارجی ساختمان می بخشد.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس