سازه اسپایدر

سازه اسپایدر

سازه اسپایدر بدون قاب و با استفاده از شیشه ها در ساختار لعاب دار پیاده سازی می شود و پیاده سازی کلی این نمونه از سازه ها دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

آشنایی با انواع سازه اسپایدر می تواند به شما کمک کند تا بتوانید بهتر از این نمونه از سازه ها استفاده داشته باشید.

انواع سیستم های نمای اسپایدر

  • سیستم سازه‌های فلزی
  • سیستم سازه‌های کابلی
  • سیستم
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس