نمای کرتین وال یوچنل – U channel

نمای کرتین وال یوچنل - U channel

نمای کرتین وال یو چنل را میتوان زیرشاخه ای از نمای فریم لس یا فول فریم لس دانست با این تفاوت که دراین سیستم دیگر از کلاف آلومینیومی دور شیشه خبری نیست.

در این سیستم با استفاده از اسپیسر مخصوص شیشه و قطعات کوچکی از جنس آلومینیوم که در فواصل مشخص به لامل متصل می شوند و قرار گرفتن پازل شکل این قطعات در فضای خالی داخل اسپیسرو همچنین استفاده از چسب استراکچرا می توانیم به نمایی مشابه با نمای فریملس و لی با قیمت تمام شده پایین تر دست پیدا کنیم.

نمای کرتین وال یوچنل برای ساختمان هایی با بیش از ۲۰ متر ارتفاع توصیه نمی گردد.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس